GBW07321-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07321 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【说明】高密度聚乙烯瓶包装

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.09 0.01 (10-6)
As 22 0.5 (10-6)
Au1) 1.4 0.3 (10-6)
Au 1.4 0.3 含量(ng/g)
B 77 4.2 (10-6)
Ba 508 13 (10-6)
Be 2.34 0.12 (10-6)
Bi 0.5 0.03 (10-6)
Br 1 0.3 (10-6)
Cd 0.54 0.04 (10-6)
Cl 63 5 (10-6)
Co 17.9 0.8 (10-6)
Cr 93.8 4.9 (10-6)
Cs 11.9 1.1 (10-6)
Cu 27.1 1.5 (10-6)
F 622 42 (10-6)
Ga 17.8 0.9 (10-6)
Ge 1.34 0.13 (10-6)
Hf 6.5 0.4 (10-6)
Hg 0.033 0.006 (10-6)
Li 53.9 1.1 (10-6)
Mn 876 15 (10-6)
Mo 0.6 0.05 (10-6)
Nb 15.9 0.6 (10-6)
Ni 51.9 1.9 (10-6)
P 613 19 (10-6)
Pb 61.9 4.0 (10-6)
Rb 115 2 (10-6)
Sc 12 0.4 (10-6)
Se 0.16 0.02 (10-6)
Sn 14.9 3.2 (10-6)
Sr 59.3 2.1 (10-6)
Ta 1.2 0.1 (10-6)
Te 0.05 0.03 (10-6)
Th 12.1 0.6 (10-6)
Ti 0.439 0.014 (10-2)
Tl 64 0.12 (10-6)
U 2.6 0.3 (10-6)
Ce 74 2.9 (10-6)
V 101 3 (10-6)
W 2.6 0.2 (10-6)
Zn 176 6 (10-6)
Zr 222 7 (10-6)
I (0.8)   (10-6)
In (0.06)   (10-6)
Pd (0.6)   (10-6)
Pt (0.4)   (10-6)
S (123)   (10-6)
La 38.8 2.9 (10-6)
Pr 8.33 0.46 (10-6)
Sb 1.91 0.22 (10-6)
Nd 31.1 1.8 (10-6)
Sm 5.99 0.39 (10-6)
Eu 1.21 0.04 (10-6)
Gd 5.4 0.25 (10-6)
Tb 0.83 0.04 (10-6)
Dy 4.73 0.25 (10-6)
Ho 0.95 0.08 (10-6)
Er 2.81 0.15 (10-6)
Tm 0.43 0.04 (10-6)
Yb 2.73 0.15 (10-6)
Lu 0.41 0.02 (10-6)
Y 24.4 0.6 (10-6)
SiO2* 69.70 0.20 含量(μg/g)
TFe2O3* 5.85 0.05 含量(μg/g)
MgO 1.58 0.04 主要成分(基干%)
MgO* 1.58 0.04 (10-2)
CaO* 0.39 0.04 含量(μg/g)
CaO 0.39 0.04 (10-2)
Na2O 1.23 0.03 (10-2)
Na2O* 1.23 0.03 含量(μg/g)
K2O 2.56 0.08 (10-2)
K2O* 2.56 0.08 含量(μg/g)
TiO2* 0.725 0.009 含量(μg/g)
MnO 0.113 0.002 (10-2)
MnO* 0.113 0.002 含量(μg/g)
P2O5* 0.130 0.004 含量(μg/g)
P2O5 0.130 0.004 主要成分(基干%)
Al2O3 13.19 0.16 主要成分(基干%)
SiO2 69.7 0.20 (10-2)
TFeO3 5.85 0.05 主要成分(基干%)
TiO2 0.725 0.009 (10-2)
------分隔线----------------------------