GBW07322-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07322 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【说明】高密度聚乙烯瓶包装

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.06 0.01 (10-6)
As 19 2.5 (10-6)
Au1) 0.9 0.2 (10-6)
Au 0.9 0.2 含量(ng/g)
B 58.9 5.7 (10-6)
Ba 341 10 (10-6)
Be 2.13 0.14 (10-6)
Bi 0.34 0.03 (10-6)
Br 1.4 0.3 (10-6)
Cd 0.15 0.01 (10-6)
Cl 120 29 (10-6)
Co 7.9 0.4 (10-6)
Cr 36.2 1.9 (10-6)
Cs 8 0.7 (10-6)
Cu 13.3 0.7 (10-6)
F 444 12 (10-6)
Ga 13.6 0.6 (10-6)
Ge 1.3 0.15 (10-6)
Hf 6.5 0.8 (10-6)
Hg 0.074 0.004 (10-6)
Li 40.1 1.0 (10-6)
Mn 517 16 (10-6)
Mo 0.7 0.03 (10-6)
Nb 15.2 0.6 (10-6)
Ni 17.2 0.7 (10-6)
P 441 10 (10-6)
Pb 23 1.2 (10-6)
Rb 104 2 (10-6)
Sc 6.96 0.51 (10-6)
Se 0.11 0.01 (10-6)
Sn 3.1 0.4 (10-6)
Sr 117.5 4.4 (10-6)
Ta 1.3 0.1 (10-6)
Te (0.03)   (10-6)
Th 12.7 0.6 (10-6)
Ti 0.276 0.008 (10-2)
Tl 0.59 0.17 (10-6)
U 2.9 0.3 (10-6)
V 56.1 2.1 (10-6)
Ce 70.6 2.4 (10-6)
W 2.4 0.2 (10-6)
Zn 51.8 2.2 (10-6)
Zr 220 11 (10-6)
I (0.7)   (10-6)
In (0.04)   (10-6)
Pd (0.5)   (10-6)
Pt (0.4)   (10-6)
S (135)   (10-6)
La 37.9 2.0 (10-6)
Sb 1.08 0.27 (10-6)
Pr 7.86 0.39 (10-6)
Nd 29 1.3 (10-6)
Sm 5.55 0.33 (10-6)
Eu 0.96 0.04 (10-6)
Gd 4.88 0.25 (10-6)
Tb 0.75 0.03 (10-6)
Dy 4.24 0.20 (10-6)
Ho 0.86 0.07 (10-6)
Er 2.56 0.11 (10-6)
Tm 0.39 0.03 (10-6)
Yb 2.53 0.08 (10-6)
Lu 0.38 0.02 (10-6)
Y 23.3 1.1 (10-6)
SiO2* 76.43 0.13 含量(μg/g)
TFe2O3* 3.29 0.04 含量(μg/g)
MgO 0.72 0.03 主要成分(基干%)
MgO* 0.72 0.03 (10-2)
CaO 1.27 0.03 (10-2)
CaO* 1.27 0.03 含量(μg/g)
Na2O 1.47 0.04 (10-2)
Na2O* 1.47 0.04 含量(μg/g)
K2O* 2.30 0.03 含量(μg/g)
K2O 2.3 0.03 (10-2)
TiO2* 0.469 0.006 含量(μg/g)
MnO* 0.067 0.002 含量(μg/g)
MnO 0.067 0.002 (10-2)
P2O5 0.101 0.002 主要成分(基干%)
P2O5* 0.101 0.002 含量(μg/g)
Al2O3 10.60 0.05 主要成分(基干%)
SiO2 76.43 0.13 (10-2)
TFeO3 3.29 0.04 主要成分(基干%)
TiO2 0.469 0.006 (10-2)
------分隔线----------------------------