GBW07332-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07332 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.07 0.01 (10-6)
As 24.9 0.8 (10-6)
Au1) 1.4 0.2 (10-6)
Au 1.4 0.2 含量(ng/g)
B 143 9 (10-6)
Ba 472 11 (10-6)
Be 5.62 0.39 (10-6)
Bi 0.45 0.04 (10-6)
Br 0.9 0.3 (10-6)
Cd 0.08 0.02 (10-6)
Cl 63 5 (10-6)
Co 10.3 0.5 (10-6)
Cr 55.2 2.0 (10-6)
Cs 16.6 1.2 (10-6)
Cu 27.7 1.1 (10-6)
F 457 24 (10-6)
Ga 17.6 0.6 (10-6)
Ge 1.63 0.16 (10-6)
Hf 7.4 0.8 (10-6)
Hg 0.053 0.004 (10-6)
Li 66.8 2.3 (10-6)
Mn 392 17 (10-6)
Mo 0.65 0.05 (10-6)
Nb 17.2 0.5 (10-6)
Ni 27.8 1.1 (10-6)
P 625 21 (10-6)
Pb 32.1 1.2 (10-6)
Rb 131 3 (10-6)
Sc 9.3 0.8 (10-6)
Se 0.33 0.02 (10-6)
Sn 6.4 1.0 含量(μg/g)
Sr 157 2 (10-6)
Ta 1.4 0.2 (10-6)
Te 0.07 0.02 (10-6)
Th 14.9 0.9 (10-6)
Ti 0.364 0.019 (10-2)
Tl 0.69 0.12 (10-6)
U 2.3 0.4 (10-6)
Ce 84.4 2.0 (10-6)
V 77.3 1.3 (10-6)
W 2.6 0.1 (10-6)
Zn 76.4 2.7 (10-6)
Zr 247 11 (10-6)
I (0.5)   (10-6)
In (0.06)   (10-6)
Pd (0.7)   (10-6)
Pt (0.4)   (10-6)
S (160)   (10-6)
La 40 3.4 (10-6)
Pr 9.42 0.41 (10-6)
Sb 1.55 0.08 (10-6)
Nd 34.8 2.1 (10-6)
Sm 6.69 0.44 (10-6)
Eu 1.29 0.03 (10-6)
Gd 6.05 0.24 (10-6)
Tb 0.93 0.04 (10-6)
Dy 5.1 0.32 (10-6)
Ho 0.99 0.08 (10-6)
Er 2.75 0.15 (10-6)
Tm 0.41 0.03 (10-6)
Yb 2.57 0.13 (10-6)
Lu 0.37 0.01 (10-6)
Y 25.9 1.0 (10-6)
SiO2* 70.16 0.10 含量(μg/g)
TFe2O3* 4.82 0.07 含量(μg/g)
MgO 0.62 0.02 主要成分(基干%)
MgO* 0.62 0.02 (10-2)
CaO 2.29 0.07 (10-2)
CaO* 2.29 0.07 含量(μg/g)
Na2O 1.48 0.04 (10-2)
Na2O* 1.48 0.04 含量(μg/g)
K2O 2.67 0.04 (10-2)
K2O* 2.67 0.04 含量(μg/g)
TiO2* 0.616 0.029 含量(μg/g)
MnO 0.051 0.002 (10-2)
MnO* 0.051 0.002 含量(μg/g)
P2O5 0.142 0.004 主要成分(基干%)
P2O5* 0.142 0.004 含量(μg/g)
Al2O3 12.79 0.17 主要成分(基干%)
SiO2 70.16 0.10 (10-2)
TFeO3 4.82 0.07 主要成分(基干%)
TiO2 0.616 0.029 (10-2)
------分隔线----------------------------