GBW07331-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07331 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.1 0.01 (10-6)
As 54.6 2.3 (10-6)
Au1) 2.9 0.9 (10-6)
Au 2.9 0.9 含量(ng/g)
B 134 7 (10-6)
Ba 475 14 (10-6)
Be 3.88 0.24 (10-6)
Bi 0.48 0.04 (10-6)
Br 1.3 0.4 (10-6)
Cd 0.08 0.02 (10-6)
Cl 71 2 (10-6)
Co 13.2 0.5 (10-6)
Cr 59 2.4 (10-6)
Cs 42.5 2.2 (10-6)
Cu 44 1.3 (10-6)
F 555 23 (10-6)
Ga 17.1 1.1 (10-6)
Ge 1.66 0.22 (10-6)
Hf 6.3 0.6 (10-6)
Hg 0.066 0.003 (10-6)
Li 69.8 2.2 (10-6)
Mn 608 22 (10-6)
Mo 0.66 0.05 (10-6)
Nb 15.5 0.4 (10-6)
Ni 37.2 1.4 (10-6)
P 542 32 (10-6)
Pb 27.7 1.3 (10-6)
Rb 110 2 (10-6)
Sc 10.5 0.4 (10-6)
Se 0.39 0.03 (10-6)
Sn 4.6 0.8 含量(μg/g)
Sr 327 7 (10-6)
Ta 1.2 0.2 (10-6)
Te 0.15 0.02 (10-6)
Th 15.6 1.0 (10-6)
Ti 0.339 0.014 (10-2)
Tl 0.66 0.20 (10-6)
U 2.1 0.4 (10-6)
Ce 90.1 2.8 (10-6)
V 85 3.5 (10-6)
W 6.5 0.5 (10-6)
Zn 77.1 2.7 (10-6)
Zr 210 9 (10-6)
I (0.5)   (10-6)
In (0.07)   (10-6)
Pd (0.8)   (10-6)
Pt (0.6)   (10-6)
S (528)   (10-6)
La 42.6 4.0 (10-6)
Pr 10.1 0.3 (10-6)
Sb 10.4 1.0 (10-6)
Nd 36.3 2.4 (10-6)
Sm 7.19 0.31 (10-6)
Eu 1.4 0.06 (10-6)
Gd 6.58 0.25 (10-6)
Tb 1.01 0.03 (10-6)
Dy 5.56 0.26 (10-6)
Ho 1.06 0.08 (10-6)
Er 2.98 0.17 (10-6)
Tm 0.44 0.04 (10-6)
Yb 2.67 0.09 (10-6)
Lu 0.38 0.02 (10-6)
Y 29.5 1.7 (10-6)
SiO2* 60.95 0.15 含量(μg/g)
TFe2O3* 5.47 0.06 含量(μg/g)
MgO* 0.78 0.02 (10-2)
MgO 0.78 0.02 主要成分(基干%)
CaO 7.77 0.07 (10-2)
CaO* 7.77 0.07 含量(μg/g)
Na2O* 1.09 0.03 含量(μg/g)
Na2O 1.09 0.03 (10-2)
K2O* 2.01 0.03 含量(μg/g)
K2O 2.01 0.03 (10-2)
TiO2* 0.558 0.024 含量(μg/g)
MnO* 0.078 0.003 含量(μg/g)
MnO 0.078 0.003 (10-2)
P2O5 0.124 0.007 主要成分(基干%)
P2O5* 0.124 0.007 含量(μg/g)
Al2O3 11.89 0.10 主要成分(基干%)
SiO2 60.95 0.15 (10-2)
TFeO3 5.47 0.06 主要成分(基干%)
TiO2 0.558 0.024 (10-2)
------分隔线----------------------------