GBW07323-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07323 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.1 0.01 (10-6)
As 22.5 1.1 (10-6)
Au1) 1.6 0.3 (10-6)
Au 1.6 0.3 含量(ng/g)
B 59.5 4.7 (10-6)
Ba 384 15 (10-6)
Be 2.13 0.11 (10-6)
Bi 0.46 0.04 (10-6)
Br 1.5 0.3 (10-6)
Cd 0.33 0.03 (10-6)
Cl 96.7 6.4 (10-6)
Co 9.2 0.5 (10-6)
Cr 37.5 1.5 (10-6)
Cs 7.9 1.2 (10-6)
Cu 16.69 1.0 (10-6)
F 539 37 (10-6)
Ga 14.1 1.0 (10-6)
Ge 1.09 0.15 (10-6)
Hf 6 0.5 (10-6)
Hg 0.026 0.004 (10-6)
Li 27.9 0.9 (10-6)
Mn 567 15 (10-6)
Mo 0.83 0.05 (10-6)
Nb 15.6 0.4 (10-6)
Ni 20.1 0.8 (10-6)
P 501 21 (10-6)
Pb 31.7 1.6 (10-6)
Rb 104 2 (10-6)
Sc 7.9 0.5 (10-6)
Se 0.12 0.01 (10-6)
Sn 3.3 0.4 (10-6)
Sr 132 3 (10-6)
Ta 1.3 0.2 (10-6)
Te (0.03)   (10-6)
Th 12.3 0.6 (10-6)
Ti 0.29 0.003 (10-2)
Tl 0.62 0.10 (10-6)
U 2.5 0.2 (10-6)
Ce 71.3 2.0 (10-6)
V 57.4 2.1 (10-6)
W 2.4 0.1 (10-6)
Zn 91.1 2.4 (10-6)
Zr 206 10 (10-6)
I (0.5)   (10-6)
In (0.05)   (10-6)
Pd (0.4)   (10-6)
Pt (0.3)   (10-6)
S (177)   (10-6)
La 37 2.0 (10-6)
Pr 8.1 0.17 (10-6)
Sb 0.82 0.14 (10-6)
Nd 29.3 1.6 (10-6)
Sm 5.61 0.33 (10-6)
Eu 1.04 0.03 (10-6)
Gd 5.15 0.23 (10-6)
Tb 0.78 0.04 (10-6)
Dy 4.4 0.21 (10-6)
Ho 0.87 0.07 (10-6)
Er 2.6 0.13 (10-6)
Tm 0.4 0.03 (10-6)
Yb 2.55 0.13 (10-6)
Lu 0.38 0.02 (10-6)
Y 23.7 1.4 (10-6)
SiO2* 66.50 0.10 含量(μg/g)
TFe2O3* 3.70 0.04 含量(μg/g)
MgO 1.14 0.04 主要成分(基干%)
MgO* 1.14 0.04 (10-2)
CaO 6.5 0.12 (10-2)
CaO* 6.50 0.12 含量(μg/g)
Na2O* 1.17 0.03 含量(μg/g)
K2O 2.26 0.03 (10-2)
K2O* 2.26 0.06 含量(μg/g)
TiO2* 0.491 0.010 含量(μg/g)
MnO 0.074 0.002 (10-2)
MnO* 0.074 0.002 含量(μg/g)
P2O5 0.115 0.004 主要成分(基干%)
P2O5* 0.115 0.004 含量(μg/g)
Al2O3 1.6 0.3 主要成分(基干%)
SiO2 66.5 0.10 (10-2)
TFeO3 3.70 0.04 主要成分(基干%)
TiO2 0.491 0.010 (10-2)
------分隔线----------------------------