GBW07324-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07324 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.07 0.007 (10-6)
As 13.7 1.7 (10-6)
Au 1.8 0.4 含量(ng/g)
Au1) 1.8 0.4 (10-6)
B 56.1 6.4 (10-6)
Ba 476 17 (10-6)
Be 2.43 0.07 (10-6)
Bi 0.3 0.02 (10-6)
Br 1.9 0.4 (10-6)
Cd 0.1 0.02 (10-6)
Cl 56.7 7.0 (10-6)
Co 14.7 0.7 (10-6)
Cr 139 13 (10-6)
Cs 13.7 0.8 (10-6)
Cu 23.1 1.0 (10-6)
F 440 22 (10-6)
Ga 18.5 0.8 (10-6)
Ge 1.22 0.19 (10-6)
Hf 8.8 0.4 (10-6)
Hg 0.043 0.002 (10-6)
Li 41.9 1.3 (10-6)
Mn 668 17 (10-6)
Mo 0.83 0.07 (10-6)
Nb 15.3 0.6 (10-6)
Ni 75.3 3.0 (10-6)
P 571 28 (10-6)
Pb 24 1.7 (10-6)
Rb 117 2.1 (10-6)
Sc 11.7 1.0 (10-6)
Se 0.16 0.02 (10-6)
Sn 3.2 0.2 (10-6)
Sr 113 3 (10-6)
Ta 1.3 0.2 (10-6)
Te 0.05 0.02 (10-6)
Th 15.5 0.6 (10-6)
Ti 0.451 0.009 (10-2)
Tl 0.67 0.11 (10-6)
U 2.5 0.6 (10-6)
Ce 93.4 4.6 (10-6)
V 87.7 3.6 (10-6)
W 2.3 0.2 (10-6)
Zn 80.9 2.9 (10-6)
Zr 299 6 (10-6)
I (0.7)   (10-6)
In (0.06)   (10-6)
Pd (0.6)   (10-6)
Pt (0.4)   (10-6)
S (157)   (10-6)
La 48.2 3.2 (10-6)
Pr 10.9 0.4 (10-6)
Sb 1.1 0.13 (10-6)
Nd 41.9 1.9 (10-6)
Sm 8.11 0.54 (10-6)
Eu 1.58 0.05 (10-6)
Gd 7.11 0.29 (10-6)
Tb 1.08 0.05 (10-6)
Dy 6.1 0.31 (10-6)
Ho 1.2 0.09 (10-6)
Er 3.54 0.17 (10-6)
Tm 0.54 0.03 (10-6)
Yb 3.47 0.12 (10-6)
Lu 0.52 0.03 (10-6)
Y 32.7 1.9 (10-6)
SiO2* 68.50 0.13 含量(μg/g)
TFe2O3* 4.81 0.06 含量(μg/g)
MgO 1.74 0.05 主要成分(基干%)
MgO* 1.74 0.05 (10-2)
CaO* 0.53 0.02 含量(μg/g)
CaO 0.53 0.02 (10-2)
Na2O* 1.66 0.04 含量(μg/g)
Na2O 1.66 0.04 (10-2)
K2O 2.66 0.06 (10-2)
K2O* 2.66 0.06 含量(μg/g)
TiO2* 0.753 0.012 含量(μg/g)
MnO* 0.087 0.002 含量(μg/g)
MnO 0.087 0.002 (10-2)
P2O5* 0.134 0.003 含量(μg/g)
P2O5 0.134 0.003 主要成分(基干%)
Al2O3 14.42 0.18 主要成分(基干%)
SiO2 68.5 0.13 (10-2)
TFeO3 4.81 0.06 主要成分(基干%)
TiO2 0.753 0.012 (10-2)
------分隔线----------------------------