GBW07325-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07325 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.32 0.02 (10-6)
As 37.3 1.7 (10-6)
Au 6.2 1.4 含量(ng/g)
Au1) 6.2 1.4 (10-6)
B 30 2.8 (10-6)
Ba 369 15 (10-6)
Be 2.67 0.11 (10-6)
Bi 1.22 0.07 (10-6)
Br 0.9 0.5 (10-6)
Cd 0.57 0.04 (10-6)
Cl 69.1 4.6 (10-6)
Co 9.8 0.7 (10-6)
Cr 39.8 3.4 (10-6)
Cs 17.2 1.0 (10-6)
Cu 247 6 (10-6)
F 424 6 (10-6)
Ga 14.4 1.3 (10-6)
Ge 1.19 0.16 (10-6)
Hf 5.7 0.7 (10-6)
Hg 0.034 0.004 (10-6)
Li 29.7 0.7 (10-6)
Mn 614 21 (10-6)
Mo 6.6 0.4 (10-6)
Nb 12 0.4 (10-6)
Ni 20.8 0.7 (10-6)
P 389 23 (10-6)
Pb 127 11 (10-6)
Rb 141 3 (10-6)
Sc 6.5 0.7 (10-6)
Se 0.19 0.02 (10-6)
Sn 3.3 0.4 (10-6)
Sr 185 6 (10-6)
Ta 1.1 0.2 (10-6)
Te 0.21 0.04 (10-6)
Th 17.5 0.5 (10-6)
Ti 0.217 0.077 (10-2)
Tl 0.96 0.21 (10-6)
U 3.4 0.2 (10-6)
Ce 72 2.1 (10-6)
V 45.7 1.9 (10-6)
W 9.2 0.5 (10-6)
Zn 116 4 (10-6)
Zr 188 12 (10-6)
I (0.4)   (10-6)
In (0.07)   (10-6)
Pd (0.3)   (10-6)
Pt (0.4)   (10-6)
S (117)   (10-6)
La 37.9 1.8 (10-6)
Sb 4.44 0.44 (10-6)
Pr 7.89 0.39 (10-6)
Nd 29 1.53 (10-6)
Sm 5.39 0.24 (10-6)
Eu 0.96 0.04 (10-6)
Gd 4.9 0.22 (10-6)
Tb 0.76 0.03 (10-6)
Dy 4.24 0.25 (10-6)
Ho 0.83 0.06 (10-6)
Er 2.47 0.12 (10-6)
Tm 0.38 0.03 (10-6)
Yb 2.46 0.11 (10-6)
Lu 0.36 0.02 (10-6)
Y 23 1.3 (10-6)
SiO2* 64.22 0.22 含量(μg/g)
TFe2O3* 3.07 0.02 含量(μg/g)
MgO 0.87 0.03 主要成分(基干%)
MgO* 0.87 0.03 (10-2)
CaO* 0.87 0.03 含量(μg/g)
CaO 0.87 0.03 (10-2)
Na2O 1.74 0.02 (10-2)
Na2O* 1.74 0.02 含量(μg/g)
K2O 2.86 0.03 (10-2)
K2O* 2.86 0.03 含量(μg/g)
TiO2* 0.366 0.008 含量(μg/g)
MnO 0.079 0.003 (10-2)
MnO* 0.079 0.003 含量(μg/g)
P2O5 0.090 0.005 主要成分(基干%)
P2O5* 0.090 0.005 含量(μg/g)
Al2O3 10.84 0.15 主要成分(基干%)
SiO2 64.22 0.22 (10-2)
TFeO3 3.07 0.02 主要成分(基干%)
TiO2 0.366 0.008 (10-2)
------分隔线----------------------------