GBW07326-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07326 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.06 0.01 (10-6)
As 18 0.7 (10-6)
Au 1.4 0.3 含量(ng/g)
Au1) 1.4 0.3 (10-6)
B 30.6 2.6 (10-6)
Ba 437 12 (10-6)
Be 3.32 0.10 (10-6)
Bi 0.49 0.03 (10-6)
Br 0.9 0.4 (10-6)
Cd 0.1 0.01 (10-6)
Cl 207 7 (10-6)
Co 6.7 0.4 (10-6)
Cr 47.6 3.6 (10-6)
Cs 20.2 1.2 (10-6)
Cu 16.2 1.1 (10-6)
F 456 4 (10-6)
Ga 16.3 0.8 (10-6)
Ge 1.33 0.13 (10-6)
Hf 6.7 0.7 (10-6)
Hg 0.03 0.005 (10-6)
Li 36.6 0.8 (10-6)
Mn 422 16 (10-6)
Mo 0.59 0.03 (10-6)
Nb 14.7 0.5 (10-6)
Ni 16.9 0.5 (10-6)
P 420 21 (10-6)
Pb 35.8 1.3 (10-6)
Rb 180 3 (10-6)
Sc 7.3 0.5 (10-6)
Se 0.05 0.01 (10-6)
Sn 3.8 0.4 (10-6)
Sr 165 6 (10-6)
Ta 1.8 0.2 (10-6)
Te (0.03)   (10-6)
Th 25.1 1.4 (10-6)
Ti 0.253 0.008 (10-2)
Tl 1 0.2 (10-6)
U 4.8 0.3 (10-6)
V 52.5 1.6 (10-6)
Ce 89.6 3.3 (10-6)
W 4.1 0.3 (10-6)
Zn 54.1 1.8 (10-6)
Zr 225 9 (10-6)
I (0.3)   (10-6)
In (0.04)   (10-6)
Pd (0.4)   (10-6)
Pt (0.3)   (10-6)
S (48)   (10-6)
La 47.8 2.8 (10-6)
Pr 9.78 0.42 (10-6)
Sb 0.84 0.12 (10-6)
Nd 35.8 0.9 (10-6)
Sm 6.62 0.36 (10-6)
Eu 1.07 0.04 (10-6)
Gd 5.83 0.23 (10-6)
Tb 0.91 0.03 (10-6)
Dy 4.92 0.24 (10-6)
Ho 0.97 0.07 (10-6)
Er 2.9 0.16 (10-6)
Tm 0.46 0.03 (10-6)
Yb 2.83 0.07 (10-6)
Lu 0.44 0.02 (10-6)
Y 26.5 0.8 (10-6)
SiO2* 73.37 0.06 含量(μg/g)
TFe2O3* 3.19 0.05 含量(μg/g)
MgO 1.07 0.04 主要成分(基干%)
MgO* 1.07 0.04 (10-2)
CaO* 1.32 0.04 含量(μg/g)
CaO 1.32 0.04 (10-2)
Na2O 2.09 0.05 (10-2)
Na2O* 2.09 0.05 含量(μg/g)
K2O 3.56 0.09 (10-2)
K2O* 3.56 0.09 含量(μg/g)
TiO2* 0.422 0.012 含量(μg/g)
MnO 0.055 0.002 (10-2)
MnO* 0.055 0.002 含量(μg/g)
P2O5* 0.097 0.004 含量(μg/g)
P2O5 0.097 0.004 主要成分(基干%)
Al2O3 12.73 0.10 主要成分(基干%)
SiO2 73.37 0.06 (10-2)
TFeO3 3.19 0.05 主要成分(基干%)
TiO2 0.422 0.012 (10-2)
------分隔线----------------------------