GBW07327-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07327 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.21 0.02 (10-6)
As 19.6 1.0 (10-6)
Au 1.2 0.3 含量(ng/g)
Au1) 1.2 0.3 (10-6)
B 66.2 7.1 (10-6)
Ba 470 17 (10-6)
Be 2.31 0.10 (10-6)
Bi 0.8 0.05 (10-6)
Br 1.4 0.7 (10-6)
Cd 0.19 0.02 (10-6)
Cl 244 38 (10-6)
Co 7.6 0.5 (10-6)
Cr 22.6 2.0 (10-6)
Cs 15 1.3 (10-6)
Cu 151 4 (10-6)
F 459 25 (10-6)
Ga 15.8 0.6 (10-6)
Ge 1.13 0.14 (10-6)
Hf 9.5 1.0 (10-6)
Hg 0.028 0.003 (10-6)
Li 26.1 0.8 (10-6)
Mn 527 17 (10-6)
Mo 7 0.3 (10-6)
Nb 16.1 0.7 (10-6)
Ni 9.5 0.8 (10-6)
P 484 18 (10-6)
Pb 46.8 3.5 (10-6)
Rb 154 6 (10-6)
Sc 6.2 0.3 (10-6)
Se 0.18 0.02 (10-6)
Sn 2.7 0.2 (10-6)
Sr 256 4 (10-6)
Ta 1.8 0.3 (10-6)
Te 0.1 0.02 (10-6)
Th 25.5 1.2 (10-6)
Ti 0.344 0.014 (10-2)
Tl 1.1 0.3 (10-6)
U 4.8 0.4 (10-6)
Ce 78.1 4.3 (10-6)
V 74.7 2.7 (10-6)
W 9.3 4.0 (10-6)
Zn 62.9 2.7 (10-6)
Zr 299 24 (10-6)
I (0.3)   (10-6)
In (0.04)   (10-6)
Pd (0.3)   (10-6)
Pt (0.3)   (10-6)
S (400)   (10-6)
La 42.6 2.4 (10-6)
Sb 2.7 0.53 (10-6)
Pr 8.57 0.43 (10-6)
Nd 30.6 0.8 (10-6)
Sm 5.42 0.30 (10-6)
Eu 0.97 0.05 (10-6)
Gd 4.57 0.23 (10-6)
Tb 0.7 0.04 (10-6)
Dy 3.91 0.21 (10-6)
Ho 0.79 0.06 (10-6)
Er 2.39 0.12 (10-6)
Tm 0.38 0.02 (10-6)
Yb 2.55 0.08 (10-6)
Lu 0.39 0.02 (10-6)
Y 21.6 1.0 (10-6)
SiO2* 71.23 0.18 含量(μg/g)
TFe2O3* 4.11 0.14 含量(μg/g)
MgO 0.70 0.03 主要成分(基干%)
MgO* 0.7 0.03 (10-2)
CaO* 1.40 0.03 含量(μg/g)
CaO 1.4 0.03 (10-2)
Na2O 2.72 0.04 (10-2)
Na2O* 2.72 0.04 含量(μg/g)
K2O* 3.65 0.05 含量(μg/g)
K2O 3.65 0.05 (10-2)
TiO2* 0.589 0.017 含量(μg/g)
MnO 0.069 0.002 (10-2)
MnO* 0.069 0.002 含量(μg/g)
P2O5* 0.111 0.003 含量(μg/g)
P2O5 0.111 0.003 主要成分(基干%)
Al2O3 13.22 0.03 主要成分(基干%)
SiO2 71.23 0.18 (10-2)
TFeO3 4.11 0.14 主要成分(基干%)
TiO2 0.589 0.017 (10-2)
------分隔线----------------------------