GBW07328-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07328 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.14 0.01 (10-6)
As 12.3 0.8 (10-6)
Au1) 1.1 0.2 (10-6)
Au 1.1 0.2 含量(ng/g)
B 41.5 3.4 (10-6)
Ba 483 18 (10-6)
Be 2.56 0.13 (10-6)
Bi 0.7 0.04 (10-6)
Br 1.1 0.4 (10-6)
Cd 0.17 0.03 (10-6)
Cl 152 7 (10-6)
Co 7.3 0.3 (10-6)
Cr 24.4 1.7 (10-6)
Cs 13 1.4 (10-6)
Cu 49 1.4 (10-6)
F 505 21 (10-6)
Ga 16.9 1.1 (10-6)
Ge 1.12 0.07 (10-6)
Hf 5.5 0.7 (10-6)
Hg 0.012 0.004 (10-6)
Li 25.6 0.6 (10-6)
Mn 451 13 (10-6)
Mo 2.7 0.1 (10-6)
Nb 10.5 0.4 (10-6)
Ni 11.1 0.6 (10-6)
P 564 22 (10-6)
Pb 45.4 1.9 (10-6)
Rb 136 3 (10-6)
Sc 6 0.5 (10-6)
Se 0.11 0.02 (10-6)
Sn 2 0.2 (10-6)
Sr 404 7 (10-6)
Ta 1.2 0.2 (10-6)
Te 0.07 0.03 (10-6)
Th 16.7 0.9 (10-6)
Ti 0.274 0.009 (10-2)
Tl 0.91 0.26 (10-6)
U 3.6 0.5 (10-6)
Ce 60.5 1.8 (10-6)
V 59.4 1.9 (10-6)
W 4.2 0.3 (10-6)
Zn 61.1 2.4 (10-6)
Zr 184 5 (10-6)
I (0.5)   (10-6)
In (0.04)   (10-6)
Pd (0.3)   (10-6)
Pt (0.3)   (10-6)
S (183)   (10-6)
La 32.5 1.9 (10-6)
Sb 1.27 0.30 (10-6)
Pr 6.94 0.19 (10-6)
Nd 25.7 1.0 (10-6)
Sm 4.49 0.18 (10-6)
Eu 0.96 0.05 (10-6)
Gd 3.74 0.16 (10-6)
Tb 0.54 0.02 (10-6)
Dy 2.94 0.15 (10-6)
Ho 0.58 0.05 (10-6)
Er 1.64 0.07 (10-6)
Tm 0.25 0.02 (10-6)
Yb 1.63 0.03 (10-6)
Lu 0.25 0.01 (10-6)
Y 15.3 0.9 (10-6)
SiO2* 70.36 0.17 含量(μg/g)
TFe2O3* 3.20 0.06 含量(μg/g)
MgO 0.93 0.03 主要成分(基干%)
MgO* 0.93 0.03 (10-2)
CaO 2.4 0.08 (10-2)
CaO* 2.40 0.08 含量(μg/g)
Na2O* 3.26 0.08 含量(μg/g)
K2O* 3.18 0.07 含量(μg/g)
K2O 3.18 0.07 (10-2)
TiO2* 0.461 0.017 含量(μg/g)
MnO* 0.059 0.002 含量(μg/g)
MnO 0.059 0.002 (10-2)
P2O5* 0.129 0.004 含量(μg/g)
P2O5 0.129 0.004 主要成分(基干%)
Al2O3 13.95 0.05 主要成分(基干%)
SiO2 70.36 0.17 (10-2)
TFeO3 3.20 0.06 主要成分(基干%)
TiO2 0.461 0.017 (10-2)
------分隔线----------------------------