GBW07329-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07329 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.06 0.01 (10-6)
As 14.3 0.5 (10-6)
Au 0.4 0.1 含量(ng/g)
Au1) 0.4 0.1 (10-6)
B 19.7 1.2 (10-6)
Ba 875 39 (10-6)
Be 3.6 0.16 (10-6)
Bi 0.33 0.02 (10-6)
Br 0.8 0.4 (10-6)
Cd 0.07 0.02 (10-6)
Cl 82 7 (10-6)
Co 4.4 0.4 (10-6)
Cr 16.5 1.4 (10-6)
Cs 16.2 1.0 (10-6)
Cu 10.8 0.8 (10-6)
F 452 21 (10-6)
Ga 16.5 0.5 (10-6)
Ge 1.02 0.12 (10-6)
Hf 6.1 0.6 (10-6)
Hg 0.008 0.002 (10-6)
Li 25.7 0.7 (10-6)
Mn 258 17 (10-6)
Mo 0.6 0.04 (10-6)
Nb 10.1 0.4 (10-6)
Ni 8.8 0.7 (10-6)
P 459 16 (10-6)
Pb 48.9 1.9 (10-6)
Rb 229 5 (10-6)
Sc 3.9 0.5 (10-6)
Se 0.04 0.01 (10-6)
Sn 2.1 0.3 (10-6)
Sr 340 16 (10-6)
Ta 1 0.1 (10-6)
Te (0.03)   (10-6)
Th 31.7 1.0 (10-6)
Ti 0.17 0.008 (10-2)
Tl 1.42 0.23 (10-6)
U 5.1 0.5 (10-6)
Ce 109 4 (10-6)
V 31.5 2.0 (10-6)
W 2.5 0.1 (10-6)
Zn 39.7 1.9 (10-6)
Zr 210 7 (10-6)
I (0.23)   (10-6)
In (0.03)   (10-6)
Pd (0.3)   (10-6)
Pt (0.2)   (10-6)
S (57)   (10-6)
La 63.2 4.2 (10-6)
Pr 11.2 0.5 (10-6)
Sb 0.67 0.10 (10-6)
Nd 37 1.6 (10-6)
Sm 5.69 0.31 (10-6)
Eu 0.98 0.05 (10-6)
Gd 4.4 0.39 (10-6)
Tb 0.59 0.02 (10-6)
Dy 2.95 0.18 (10-6)
Ho 0.58 0.05 (10-6)
Er 1.62 0.08 (10-6)
Tm 0.25 0.02 (10-6)
Yb 1.54 0.03 (10-6)
Lu 0.24 0.01 (10-6)
Y 15.5 1.1 (10-6)
SiO2* 73.59 0.18 含量(μg/g)
TFe2O3* 1.71 0.06 含量(μg/g)
MgO* 0.49 0.02 (10-2)
MgO 0.49 0.02 主要成分(基干%)
CaO 1.53 0.04 (10-2)
CaO* 1.53 0.04 含量(μg/g)
Na2O* 2.69 0.06 含量(μg/g)
Na2O 2.69 0.06 (10-2)
K2O* 4.33 0.11 含量(μg/g)
K2O 4.33 0.11 (10-2)
TiO2* 0.29 0.014 (10-3)
MnO 0.034 0.002 (10-2)
MnO* 0.034 0.002 含量(μg/g)
P2O5 0.105 0.003 主要成分(基干%)
P2O5* 0.105 0.003 含量(μg/g)
Al2O3 13.41 0.09 主要成分(基干%)
SiO2 73.59 0.18 (10-2)
TFeO3 1.71 0.06 主要成分(基干%)
TiO2 0.29 0.014 (10-2)
------分隔线----------------------------