GBW07330-西藏地区沉积物成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07330 品牌: 产品规格:60克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

【特征形态】固态

【基体】西藏地区沉积物

【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.08 0.01 (10-6)
As 28.8 1.3 (10-6)
Au1) 0.7 0.2 (10-6)
Au 0.7 0.2 含量(ng/g)
B 28.1 2.9 (10-6)
Ba 711 22 (10-6)
Be 2.48 0.11 (10-6)
Bi 0.29 0.02 (10-6)
Br 0.7 0.4 (10-6)
Cd 0.12 0.03 (10-6)
Cl 93 2 (10-6)
Co 6 0.3 (10-6)
Cr 17.7 1.3 (10-6)
Cs 48.1 3.3 (10-6)
Cu 10.7 0.8 (10-6)
F 415 26 (10-6)
Ga 15.5 0.9 (10-6)
Ge 1.18 0.06 (10-6)
Hf 6.9 1.2 (10-6)
Hg 0.017 0.002 (10-6)
Li 26.7 0.7 (10-6)
Mn 430 16 (10-6)
Mo 0.65 0.04 (10-6)
Nb 10.9 0.4 (10-6)
Ni 8.5 0.6 (10-6)
P 455 19 (10-6)
Pb 36.3 2.0 (10-6)
Rb 170 3 (10-6)
Sc 5.5 0.3 (10-6)
Se 0.05 0.02 (10-6)
Sn 2 0.2 含量(μg/g)
Sr 250 4 (10-6)
Ta 1.1 0.3 (10-6)
Te (0.04)   (10-6)
Th 19.9 0.6 (10-6)
Ti 0.249 0.014 (10-2)
Tl 1.26 0.18 (10-6)
U 3.5 0.3 (10-6)
V 50.6 1.9 (10-6)
Ce 77.6 2.1 (10-6)
W 3.1 0.2 (10-6)
Zn 50.8 2.1 (10-6)
Zr 243 11 (10-6)
I (0.22)   (10-6)
In (0.042)   (10-6)
Pd (0.3)   (10-6)
Pt (0.4)   (10-6)
S (59)   (10-6)
La 41.6 1.5 (10-6)
Sb 2.34 0.48 (10-6)
Pr 8.61 0.40 (10-6)
Nd 30.2 1.2 (10-6)
Sm 5.26 0.30 (10-6)
Eu 1.05 0.07 (10-6)
Gd 4.43 0.19 (10-6)
Tb 0.64 0.02 (10-6)
Dy 3.49 0.19 (10-6)
Ho 0.69 0.05 (10-6)
Er 1.99 0.09 (10-6)
Tm 0.32 0.02 (10-6)
Yb 1.96 0.05 (10-6)
Lu 0.3 0.02 (10-6)
Y 18.6 1.0 (10-6)
SiO2* 73.67 0.19 含量(μg/g)
TFe2O3* 2.85 0.03 含量(μg/g)
MgO 0.62 0.03 主要成分(基干%)
MgO* 0.62 0.03 (10-2)
CaO 1.38 0.04 (10-2)
CaO* 1.38 0.04 含量(μg/g)
Na2O 2.5 0.05 (10-2)
Na2O* 2.50 0.05 含量(μg/g)
K2O 3.87 0.08 (10-2)
K2O* 3.87 0.08 含量(μg/g)
TiO2* 0.421 0.006 含量(μg/g)
MnO* 0.056 0.002 含量(μg/g)
MnO 0.056 0.002 (10-2)
P2O5* 0.104 0.004 含量(μg/g)
P2O5 0.104 0.004 主要成分(基干%)
Al2O3 12.57 0.09 主要成分(基干%)
SiO2 73.67 0.19 (10-2)
TFeO3 2.85 0.03 主要成分(基干%)
TiO2 0.421 0.006 (10-2)
------分隔线----------------------------